Bioformulė

Bioformulė

Teisės aktai

Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.
Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo.
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Close Menu